Ξεναγών Ρόδου 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.6.2018) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/30.7.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top