Ξεναγών Ρόδου 2021

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.5.2021) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 2/30.6.2021
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top