Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Προσωπικό 2020

Περιγραφή: 

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 1/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πυροσβεστικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μελών του Σωματείου Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος

 

Έτος: 
2020
Πράξη Κατάθεσης: 
Δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top