Συντακτών Δημοσίου (Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ) 2019

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.6.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3429/2005

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 11/26.6.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top