ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MANAGEMENT ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ZEUS HOTELS [ξενοδοχείο NEPTUNO BEACH] 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MANAGEMENT ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ZEUS HOTELS [ξενοδοχείο NEPTUNO BEACH]

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
298/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top