Ανακοίνωση για την περάτωση της διαδικασίας Καθορισμού Κατώτατου Μισθού, έτους 2022

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως οι εργασίες της Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Κατώτατο Μισθό & το Κατώτατο Ημερομίσθιο για το έτος 2022, υπό την προεδρία του Ομ. Καθηγητή Νομικής Αθηνών & Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ., κ. Κώστα Παπαδημητρίου, και με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, αντιστοίχως, μελών της επιτροπής κκ. Απόστολου Αγναντόπουλου και Μιχαήλ Αργυρού, ολοκληρώθηκαν με την αποστολή του Σχεδίου Πορίσματος της Διαβούλευσης του ΚΕΠΕ, την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, προς τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν, εντός του χρονοδιαγράμματος που ο νόμος ορίζει, με τη συμβολή επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων, μέσω των εκθέσεων και πορισμάτων τους, και μετά από διαβουλεύσεις με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.

Go to top