Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ - (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων).

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
187/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top