ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. με τις παρακάτω οργανώσεις των εργαζομένων:

1. Σύλλογος Προσωπικού Εργοστασίου Ζάχαρης Πλατέος

2. Ένωση Προσωπικού Εργοστασίου Ζάχαρης Σερρών

3. Ένωση Προσωπικού Εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
154/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top