ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

Εκτυπώσιμη μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. με τον Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού Ε.Β.Ζ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. με τις παρακάτω οργανώσεις των εργαζομένων:

1. Σύλλογος Προσωπικού Εργοστασίου Ζάχαρης Πλατέος

2. Ένωση Προσωπικού Εργοστασίου Ζάχαρης Σερρών

3. Ένωση Προσωπικού Εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας

Εγγραφή στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
Go to top