ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. με τον Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού Ε.Β.Ζ.

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
155/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top