Εμπορικών επιχειρήσεων 2011

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.3.2011) για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
Πράξη Κατ. Υπ. Εργασίας:14/17.3.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top