Εμπορικών επιχειρήσεων 2012

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.7.2012) για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2012
Πράξη Κατάθεσης: 
Πράξη Κατ. Υπ. Εργασίας:13/31.7.2012
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top