Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2023

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. 12.6.2023 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2023-2025

Έτος: 
2023
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 11/13.6.2023
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 58993/16.6.2023 (ΦΕΚ Β 3942/17.6.2023) Υποχρεωτική από: 17.6.2023
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top