Ζαχαρωδών προϊόντων 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.5.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

 

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 10/11.5.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top