Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 1999

Περιγραφή: 

 ΔΑ 14/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου , τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
ΠΚ. Υπ. Εργασίας 10/4.5.1999
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top