Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(5.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων, κ.λ.π.(διετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 60/23.12.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11319/665/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 23.12.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top