ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 2012

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ" ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Έτος: 
2 012
Πράξη Κατάθεσης: 
720/2012
Κείμενο σύμβασης: 
Go to top