Λογιστών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.10.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 128/30.10.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13049/8.1.2003 (ΦΕΚ Β 34/20.1.2003) Υποχρεωτική από: 30.10.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top