Λογιστών 2008

Περιγραφή: 

ΔΑ 54/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/12.11.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83760/4416/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2558/18.12.2008) Υποχρεωτική από: 12.11.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top