Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1998

Περιγραφή: 

Δ.Α. 27/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που απασχολούνται στη βιομηχανία

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 21/21.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top