Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 46/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/6.11.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 87920/4636/23.12.2008 (ΦΕΚ Β 2699/31.12.2008) Υποχρεωτική από: 10.11.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top