Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(22.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΟΣΕΤΕΕ)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:52/9.12.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11309/655/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.12.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top