Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.5.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/7.6.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top