Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ Υπ. Απασχ. 74/13.7.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12830/21.9.2005 (ΦΕΚ Β 1388/7.10.2005) Υποχρεωτική από: 13.7.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top