Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 47/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 27/19.11.09)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top