Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (11.4.2007) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/9.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11871/26.6.2007 (ΦΕΚ Β 1190/12.7.2007) Υποχρεωτική από: 9.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top