Παροχής υπηρεσιών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/11.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11941/3.7.2007 (ΦΕΚ Β 1274/24.7.2007) Υποχρεωτική από: 11.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top