Πεδίο Βολής Κρήτης (προσωπικό) 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.11.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού που απασχολείται, στο Πεδίο Βολής Κρήτης

 

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 4/26.11.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top