Πεδίο Βολής Κρήτης (προσωπικό)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (7.2.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού που απασχολείται, στο Πεδίο Βολής Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 2/8.2.2001)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πεδίο Βολής Κρήτης (προσωπικό) 1999

Σ.Σ.Ε. (22.11.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού που απασχολείται, στο Πεδίο Βολής Κρήτης

 

Εγγραφή στο Πεδίο Βολής Κρήτης (προσωπικό)
Go to top