Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου - Λασιθίου 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 11/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών στις επιχειρήσεις Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 3/7.6.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top