Πρακτικών μηχανικών 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λ.π. καθώς και των ψυκτικών μέσων και κατωτέρων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:83/30.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top