Πρακτικών μηχανικών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (4.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 35/2.11.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11305/651/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 2.11.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πρακτικών μηχανικών 2008

Σ.Σ.Ε. (19.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πρακτικών μηχανικών 2006

Σ.Σ.Ε. (4.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πρακτικών μηχανικών 2004

Σ.Σ.Ε. (13.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερμαστών κ.λπ. και των Ψυκτικών Μεσων Σχολών όλης της χώρας (Συμπληρωματική της από 20.6.2004 Σ.Σ.Ε.) (διετής)

Πρακτικών μηχανικών 2004

Σ.Σ.Ε. (20.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερμαστών κ.λπ. και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Πρακτικών μηχανικών
Go to top