Σταμπουλής Μιλτιάδης

Ο Δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομία της Εργασίας και Πολιτικές Κατάρτισης" και επιστημονικά ενδιαφέροντα την μελέτη της σχέσης εκπαίδευσης – απασχόλησης, των επιπτώσεων των πολιτικών απασχόλησης στη λειτουργία των αγορών εργασίας, της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στην οικονομία στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, της συγκριτικής ανάλυσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Master (DEA) και διδακτορικού στα Οικονομικά των Ανθρώπινων Πόρων από το Πανεπιστήμιο Paris I – Pantheon – Sorbonne. Η διδακτορική του διατριβή διαπραγματεύεται τα ζητήματα της ευελιξίας στην οργάνωση παραγωγής και εργασίας στις επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, είναι μελετητής και αξιολογητής στους τομείς πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργάνωσης της εργασίας και εργασιακών σχέσεων, έμφυλης και ηλικιακής προσέγγισης της λειτουργίας των αγορών εργασίας σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς σχεδιασμού και εποπτείας αντίστοιχων έργων, διαθέτοντας παράλληλα πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων ΕΣΠΑ.  

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Διατελεί μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων της Εργασίας, της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Go to top