Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2021

Περιγραφή: 

Δ.Α. ΠΕΝΤ. 2/2021 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

Έτος: 
2021
Πράξη Κατάθεσης: 
Δεν έχει κατατεθεί στο Υπουργείο
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top