Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τυπογράφων που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 33/ 11.6.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11802/3.7.2002 (ΦΕΚ Β 927/23.7.2002) Υποχρεωτική από: 11.6.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top