Φωτοστοιχειοθεσίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Φωτοστοιχειοθετικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 55/12.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13251/8.11.2004 (ΦΕΚ Β 1719/19.11.2004) Υποχρεωτική από: 12.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top