Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 104/3.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13001/18.10.2006 (ΦΕΚ Β 1620/3.11.2006) Υποχρεωτική από: 3.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top