Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2008

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (13.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 51/2.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 69046/3231/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2137/15.10.2008) Υποχρεωτική από: 2.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top