Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.3.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 19/29.4.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top