Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων

Περιγραφή:

ΣΣΕ (14.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 33/19.10.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11343/689/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 19.10.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2008

ΣΣΕ (18.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2006

Δ.Α. 18/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2004

Σ.Σ.Ε. (2.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειρίστων και Βοηθών Χειριστών, Γεωτρυπανιστών και Μηχανοδηγών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών, Επιχειρήσεων και Εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2002

Δ.Α. 30/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών - γεωτρυπανιστών και μηχανοδηγών εκσκαπτικών ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχειρήσεων και εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων
Go to top