Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:93/30.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top