Τουριστικών Γραφείων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της Χώρας (διετής)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 79/3.8.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10586/26.2.2002 (ΦΕΚ Β 283/8.3.2002) Υποχρεωτική από: 3.8.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top