Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΙΥΕ) (τριετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 104/6.8.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13208/11.11.2002 (ΦΕΚ Β 1463/20.11.2002)Υποχρεωτική από: 6.8.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top