Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 23/22.5.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top