Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 1/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (αφορά στο έτος 2006)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 2/19.1.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10660/21.2.2007 (ΦΕΚ Β 326/9.3.2007) Υποχρεωτική από: 19.1.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top