Ιματισμού 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 26/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 20/25.6.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15751/2.9.2003 (ΦΕΚ Β 1311/12.9.2003) Υποχρεωτική από: 25.6.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top