Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων

Περιγραφή:

Δ.Α. 26/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 20/25.6.2003)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15751/2.9.2003 (ΦΕΚ Β 1311/12.9.2003) Υποχρεωτική από: 25.6.2003
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιματισμού 2001

Σ.Σ.Ε. (22.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοϋπαλλήλων στις Επιχειρήσεις Ιματισμού, Πιλοποιίας Στρωματοποιίας και Εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Ιματισμού 2000

Δ.Α. 35/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ιματισμού όλης της χώρας

Ιματισμού 1999

Σ.Σ.Ε. (13.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιϊας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το έτος 2009

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων
Go to top