Ιματισμού 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιϊας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το έτος 2009

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:70/29.7.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top