Σύνδεσμος Βιοτεχνών Ειδών Ένδυσης Θεσσαλίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (22.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοϋπαλλήλων στις Επιχειρήσεις Ιματισμού, Πιλοποιίας Στρωματοποιίας και Εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 57/19.6.2001)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13305/18.9.2001 (ΦΕΚ Β 1276/4.10.2001) Υποχρεωτική από: 19.6.2001
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιματισμού 1999

Σ.Σ.Ε. (13.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιϊας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το έτος 2009

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Ειδών Ένδυσης Θεσσαλίας
Go to top