Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Βορείου Ελλάδος

Περιγραφή:

Δ.Α. 36/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις της περιοχής Μακεδονίας και Θράκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/15.7.2003)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πλεκτού ενδύματος 2002

Σ.Σ.Ε. (11.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Ιματισμού 2001

Σ.Σ.Ε. (22.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοϋπαλλήλων στις Επιχειρήσεις Ιματισμού, Πιλοποιίας Στρωματοποιίας και Εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Πλεκτού ενδύματος 2001

Σ.Σ.Ε. (1.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών /τριων στις επιχειρήσεις Πλεκτού Ενδύματος όλης της χώρας

Πλεκτού ενδύματος 2000

Δ.Α. 39/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ένδυσης Βορείου Ελλάδος
Go to top